Assajos Clínics

Li oferim noves solucions en l’àmbit assegurador dels assajos clínics.
L’assegurança de Responsabilitat Civil per a assajos clínics està dirigida a empreses que tenen la necesitat de subscriure una assegurança (Obligatoria segons RD 1090/2015) per els assajos, i als seus colaboradors (Investigador, personal sanitari, centres mèdics, titular del centre).

Realitzem un estudi continu del mercat asegurador per conseguir la millor relació cobertura-primes. Laboratoris, empreses farmacéutiques, fundacions i CRO,s de primera línea, confíen en la nostre profesionalitat i servei.

Cobrim les reclamacions realitzades durant la vigència de l’assegurança, així com les executades durant els 36 mesos posteriors a la seva finalització.
Si és investigador, consulti la nostra clàusula "PERJUDICIS professionals per negligència aliena".

Ens avalen és de 70 anys al sector assegurador i al servei dels nostres clients, el nostre principal valor.

Per ampliar la informació sobre aquesta solució, li agrairem que es posi en contacte amb nosaltres al telèfon 93 317 11 12, al fax 93 301 15 40, o a la direcció: montserratalbalat@grupo-muntadas.com.

Protegim el talent de l’investigador dels Assajos Clínics

Als assajos realitzats a Espanya, oferim una cobertura pionera i adicional sense cost per a l’assegurança de Responsabilitat Civil i amb gran valor afegit.

Volem protegir el talent de l’investigador principal i per això li garantitzem la clàusula de "PERJUDICIS professionals per negligència aliena".
En cas de responsabilitat de sinistre no imputable directament a negligència, error o omissió de l’investigador, li oferim un subsidi mensual per possible pèrdua de reputació.

Per a ampliar informació d’aquest suplement, li oferim que es posi en contacte amb nosaltres al telèfon:93 317 11 12 o a l’email: montserratalbalat@grupo-muntadas.com.